صفحه اصلی

آیا پوست خود را می شناسید؟


پس از پاک کردن پوست خود معمولا چه احساسی دارید؟

هنوز تمام سطح پوستم چرب و براق است.

فقط پیشانی ، بینی و چانه ام چرب و براق است.

نواحی پیشانی ، بینی و چانه ام برق می زند ولی چرب نیست.

هیچ نقطه ای ازصورتم چرب و براق نیست.

پوستم کدر و مرده است.

آیا پوست شما آسیب پذیر است؟

حداقل نیمی از هر ماه ، دچار مشکلات پوستی هستم.

معمولا“ یک هفته در ماه مشکلات پوستی دارم.

گهگاه دچار مشکلات پوستی می شوم.

به ندرت مشکلات پوستی دارم.

هیچوقت پوست من دچار مشکل نشده است.

آیا منافذ پوست شما بسته و مسدود می باشد؟

معمولا“ منافذ بسته متعددی روی سطح پوست صورتم پراکنده است.

در اکثر نقاط پوستم ، خصوصا“ روی بینی و چانه ، منافذ پوستم بسته است.

در چند نقطه کوچک ، خصوصا “ روی بینی و چانه ام منافذ پوستم بسته است.

به ندرت منافذ پوستم بسته است.

هرگز منافذ پوستم بسته و مسدود نمی شود.

معمولا“ در مورد پوستتان چه احساسی دارید؟

زیر پوستم احساس ناصافی و برآمدگی می کنم.

بیشتر نواحی پوستم صاف است و برآمده و ناهموار نیست.

پوستم صاف است.

در اکثر موارد، پوستم صاف و در چند نقطه پوسته پوسته است.

پوستم ،پوسته پوسته ، سوخته و چروکیده است.

در زمستانها ، معمولا“‌پوست شما چگونه است؟

دچار تغییرات فصلی نمی شود.

کل چربی خود را از دست می دهد.

گهگاه احساس خشکی و کشیدگی دارم.

معمولا“ احساس خشکی و کشیدگی در پوستم دارم و حتی گاه پوسته پوسته می شود.

پوستم معمولا“ بسیار خشک، کشیده ، پوسته پوسته بوده و ایجاد ناراحتی میکند.پوست ، وسيعترين عضو زنده بدن ، درحقيقت يکي ار پيچيده ترين ... ادامه